Artikel 1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van ‘Cursus Bevallen’. Onder cursusleidster wordt verstaan de opgeleide cursusleidster van ‘Cursus Bevallen’. Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en haar partner en bij babymassage de ouder die de cursus volgt.

Artikel 2 Inschrijving

Inschrijving geschiedt op de site door middel van de webshop. Na betaling ontvangt de cursist een bevestiging en factuur . Alleen bij voldoende aanmeldingen wordt er een groep samengesteld, indien er te weinig aanmelding zijn wordt dit ruim van tevoren gecommuniceerd en ontvangt de cursist het geld terug. Derhalve geeft inschrijving geen garantie op het volgen van de cursus. De prijs zoals aangegeven op de website per locatie/cursus wordt gehanteerd. Indien niet gekozen is voor een Ideal betaling dient het cursusgeld uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus door ‘Cursus Bevallen’  te zijn ontvangen.De cursist wordt ingepland op de aangegeven cursusdata. Bovenstaande geldt tevens voor privécursussen, echter hier worden de cursusdata onderling vastgesteld.

Artikel 3 Annulering door de cursist

Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een andere locatie of datum, wel zal altijd gekeken worden naar de mogelijkheden als er plek is op een andere locatie of datum. – Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld volledig geretourneerd. Bij annulering binnen drie weken voor start is het 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering in de laatste week is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Bij tussentijds onderbreken van de cursus wordt geen cursusgeld geretourneerd. Uiteraard zal ‘Cursus Bevallen’ en de cursusleidster rekening houden met de aard van de omstandigheden voor annulering. In afwijking op bovenstaande kan ‘Cursus Bevallen’ beslissen om het cursusgeld gedeeltelijk te retourneren, ongeacht tijdstip van annulering.

Artikel 4 Annulering door ‘Cursus Bevallen’

‘Cursus Bevallen’ behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht.

Artikel 5 Vertrouwelijkheid

De cursusleidster zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. De cursist dient de door andere cursisten en cursusleidster verstrekte informatie vertrouwelijk te behandelen. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. ‘Cursus Bevallen’ of de cursusleidster zijn niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. ‘Cursus Bevallen’ mag foto’s die eventueel gemaakt worden tijdens de bijeenkomsten plaatsen op de website www.cursusbevallen.nl en op de facebookpagina.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. ‘Cursus Bevallen’ of de cursusleidster zijn niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. Deelname is voor eigen risico.